Om PetroLive


PetroLive er et konferanse- og nettverkskonsept fra Norges største oljenettsted, Petro.no. Petro leverer gratis nyheter til bransjen. Målet med PetroLive er å lage effektive dagskonferanser og nettverksarenaer for oljebransjen i Norge.

Vi skaper møteplasser

PetroLive og Petro.no har forgreininger i oljebransjen fra 1982. Gjennom oppturer og nedturer så har vi sett viktigheten av å ha uavhengige konferanser og møteplasser. Vi ønsker derfor å samle dette gjennom PetroLive-konseptet.

Vi må snakke sammen

PetroLive skal være dagskonferanser med tydelige nettverksmuligheter for både operatører og leverandører. Det skal være effektive møteplasser hvor det er fokus på faglig innhold og at det skal skapes forretningsmuligheter.
I tillegg til dagskonferanser vil PetroLive også arrangere frokostmøter eller kveldssamlinger med fokus på nettverksbygging.

Ja. Vi er kommersiell

Vi har sett gjennom årene at det er behov for å ha et kommersiell fokus for å kunne skape effektive møteplasser. I tillegg vil PetroLive være en viktig inntektskilde for å kunne levere gratis nyheter fra oljebransjen og til oljebransjen.

La oss jobbe sammen!

De første PetroLive dagskonferansene har blitt til på initiativ fra leverandører og operatører i bransjen. Vi tror at gode møteplasser skapes av brennende ildsjeler, og ikke på styrerommene.
Har du en ide` eller et konsept som du vil diskutere med oss – så bare ta kontakt.