Operatørkonferansen

15 operatører presenterer sine planer for 2018
I midten av november siden 2003 har ledende operatører på norsk sokkel presentert sine kommende planer på Operatørrkonferansen. Over to dager vil topplederne av 15 store, mellomstore og små oljeselskaper presentere sine forretningsplaner. Dette er en unik mulighet til å se de forskjellige oljeselskapenes tilnærminger til fremtiden