Jarand Rystad

Som vanlig gir Jarand Rystad, Managing Partner i Rystad Energy, en oversikt over tilstanden i norsk oljevirksomhet.

Hva er status nå? Og hvordan ser fremtiden ut på norsk sokkel?