Daniel Rennemo

Flere av de største oljeselskapene har valgt å selge seg helt eller delvis ut av norsk sokkel.

Men selskaper som BP, ExxonMobil og Engie blir erstattet av nye offensive aktører, som Aker BP, Point Resources og Neptune.

Hvilke utslag gir dette for aktiviteten på norsk sokkel? Og hvilke konsekvenser får det når langsiktig industrikapital i stor grad erstattes av private equity? Og hvem er neste ut døren? Eller inn?

Daniel Rennemo kommer til PetroLive@ OTD2017 Stavanger  å gi sine vurderinger av avtalene som er gjort og hvordan disse vil forme norsk oljeindustri.