Hør hele PetroLive@ OTD2017 Stavanger!


Under OTD2017 i Stavanger intervjuet vi Arne Sigve Nylund (Statoil), Ståle Kyllingstad (IKM) og Daniel Rennemo (PwC).

Statoils planer for norsk sokkel

Norsk sokkel er i endring. Det samme er Statoil. Kostnadskutt og effektiviseringer svir, men gir også liv til prosjekter som tidligere var for dyre. Det åpner nye muligheter for leverandørindustrien. Fase 1 av Johan Sverdrup-utbyggingen pågår for fullt, og nå spikres detaljene for fase 2. I Barenthavet har selskapet planer om å levere PUD for Johan Castberg innen utgangen av året. Samtidig varsles det en offensiv letekampanje i nord, også i 2018.  I Nordsjøen skal Snorre-feltet reutvikles for over 20 milliarder kroner. Og i Norskehavet er selskapet i gang med oppussingen av Njord. Hva forventer Statoil av norsk leverandørindustri? Og hvordan skal de jobbe for å unngå at kostnadene skyter i været igjen når oppturen kommer?

Hør intervjuet med Nylund her!

De nye aktørene

Flere av de største oljeselskapene har valgt å selge seg helt eller delvis ut av norsk sokkel.

Men selskaper som BP, ExxonMobil og Engie blir erstattet av nye offensive aktører, som Aker BP, Point Resources og Neptune.

Hvilke utslag gir dette for aktiviteten på norsk sokkel? Og hvilke konsekvenser får det når langsiktig industrikapital i stor grad erstattes av private equity? Og hvem er neste ut døren? Eller inn?

Hør intervjuet med Daniel Rennemo:

Fra gründer til industrigigant

28 år gammel pantsatte han huset sitt og kjøpte avdelingen han var mellomleder for i kriserammede Hydrotech. 28 år seinere eier og leder han et konsern som sysselsetter cirka 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2017 på 3,5 milliarder kroner.

Han er blant landets mest profilerte og kjente industrieiere. En kritiker og en motivator. 

Men hvilke hendelser og hvilke valg er det som har ført Ståle Kyllingstad dit han er i dag? Og hva tenker han om fremtiden for seg og sine?

Hør møtet med Kyllingstad:

Intervjuer: Glenn Stangeland

Med nærmere ti års erfaring som redaktør for de største nyhetskildene for oljebransjen, er Stangeland blant de mest erfarne oljejournalistene i Norge. Stangeland er redaktør for oljenettstedet Petro.no og leder flere oljekonferanser og nettverksarenaer gjennom PetroLive.

Glenn Stangeland, Redaktør Petro.no.